Akce pro zvýšení bezpečnosti

Autor: administrator <admin(at)server.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 11. 01. 2007

Statistika dopravních nehod při kterých se účastnili cyklisté je poměrně nepříznivá a to i v oblasti Znojemska. Přesto patří tato oblast k jedné z nejbezpečnější pro cyklisty v rámci České republiky.Statistika dopravních nehod při kterých se účastnili cyklisté je poměrně nepříznivá a to i v oblasti Znojemska. Přesto patří tato oblast k jedné z nejbezpečnější pro cyklisty v rámci České republiky.

Dobře víme, že při střetu s automobilem je cyklista, ten který v nerovném konfliktu dopadne vždy nejhůř. Naše tělesná schránka není přizpůsobena velkým nárazů a následným úderům. Jeden z nejčastějších úrazů při těchto střetech je poranění hlavy a to především u cyklistů, kteří z různých důvodů neměli přilbu. Přitom k poranění hlavy stačí nepatrné energie. Z uvedeného plyne, že přilba je velmi užitečná věc i když jste přesvědčení, že umíte ovládat své kolo, ale těžko můžete ovlivnit jednání jiných účastníků silniční dopravy. Mnozí z nás jsou přesvědčeni, že v terénu již přilbu mít nemusí, ale to je nebezpečný omyl. Právě terénní nerovnosti popřípadě skryté záludnosti jsou nejčastější příčiny ztráty vlády nad kolem a ve většině případu i nekontrolovatelným pádem. A to už je jenom kousek k poranění hlavy.

Ve spolupráci s DI Policie ČR Znojmo, Preventivně informační skupinou Policie ČR Znojmo, Městskou policií Znojmo, Zdravotní záchrannou službou Brno stanoviště Znojmo a Ministerstvem dopravy ČR oddělením BESIP.

Několik let úzce spolupracujeme s výše uvedenými subjekty a vzájemně se doplňujeme při bezpečnostně preventivních akcích zaměřených především na cyklisty. Jsme přesvědčeni o tom, že účinnost prevence je sice velmi těžko změřitelná, ale na druhou stranu vždy levnější než řešení následků. Nemluvě o tom, že následky na poškozeném zdraví a v nejhorším případě úmrtí jsou nevyčíslitelné a nenahraditelné.

AKCE PRO ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI
Kontroly cyklistů...
se zaměřením na dodržování dopravních předpisů – užívání cyklistické přilby a vybavení kol.

Tisk a distribuce...
materiálů s námětem bezpečnost cyklistů při pohybu na komunikacích

Besedy na MŠ a ZŠ...
se zaměřením na seznámení dětí s podmínkami pohybu cyklistů na komunikacích a prověření znalostí dopravních předpisů, první pomoci a drobných oprav kol.

Popularizace nové cyklostezky...
a seznamování uživatelů a řidičů s pravidly pohybu na cyklostezce a v její blízkosti.

Příprava a tisk brožury „Bezpečně na kole“ ...
ve spolupráci s Ministerstvem dopravy – BESIP a Pojišťovnou Ministerstva vnitra ČR.