Údolím na kole – EIN TAL AM RAD 4. 6. 2023

Autor: Luděk Jelínek <jelinekludek(at)gmail.com>, Téma: Informace, Vydáno dne: 25. 05. 2023

Cykloturistický výlet na obou stranách hranice pro podporu vzájemných vztahů, poznávání krajiny a turistických možností – cíl v obci Hadress - Rakousko. Detaily o akci: https://www.obec-vrbovec.cz/obcan/kalendar-akci/udolim-na-kole-ein-tal-am-rad-443_64cs.html