CYKLO KLUB KUČERA ZNOJMO - ZAKLÁDAJÍCÍ ČLEN ČESKÉ CYKLOFEDERACE (CZCF)

Autor: Luděk Jelínek <jelinekludek(at)gmail.com>, Téma: Informace, Vydáno dne: 07. 03. 2016

V Brně se 23. února v prostorách brněnského BAJKAZYLU sešli představitelé neziskových organizací a společně položili základ nové národní organizaci, vznikla Česká cyklofederace (CZCF)....Ustanovující schůze se zúčastnili představitelé různých neziskových organizací, které sdružují cykloturisty, městské i terénní cyklisty ze všech koutů České republiky. Mezi zakládající členy patří mimo Nadaci Partnerství, Auto*Mat, Brno na kole, cyklistické dílny Bajkazyl , organizace Hradecká stezka, Cyklisté Liberecka, Česká Mountainbiková Asociace (ČeMBA), KČT, ale také CYKLO KLUB KUČERA ZNOJMO, který zastupoval manažer klubu Čestmír Vala.

Česká cyklofederace je obdobou nadnárodní organizace - Evropské cyklistické federace (ECF), do níž náleží CKK Znojmo od roku 2008 jako řádný člen. 

Cyklofederace bude spolupracovat s národními, regionálními a městskými subjekty při prosazování zájmů cyklistů a pěších. Cílem CZCF je nabídnout cyklistům společnou platformu, která bude nápomocná při realizaci námětů na zlepšení situace v jejich okolí. CZCF je zastřešující organizací, jejíž společnou aktivitou prostřednictvím svých členů je podpora cyklistiky a nemotorové dopravy na národní a evropské úrovni, například realizace kampaní Do práce na kole, Bezpečné cesty do škol, podpora užívání nákladních kol ve městech, propagace cyklojízd ve městech, podpora terénních kol nebo sdílení kol. 

Vznik CZCF byl podpořen i Klubem Cykloprůmyslu, který sdružuje největší světové výrobce kol a příslušenství a naplňuje vizi „Více lidí na kolech a častěji“.

Na prvním setkání členů se kromě odsouhlasení společných stanov řešilo zastoupení ve volených orgánech spolku a zapojení do činnosti ECF. Sídlo cyklofederace bude v Praze, ale pravidelná setkání se budou konat střídavě v Čechách a na Moravě.