ZNOVÍN CUP 2012 - vinařská 50

Autor: Libor Šaroun <(at)>, Téma: Informace, Vydáno dne: 21. 04. 2012

Vzhledem k situaci, že na Znovín cup je již přihlášeno 1200 startujících, žádáme členy CKK, kteří mají zájem o start na tomto závodě, aby údaje z přihlášky zaslali na adresu klubu CKK. Seznam startujících i soupiska týmu CKK bude včas zveřejněna na stránkách CKK. Zároveň upozorňujeme, že každý startující musí zajistit pořadatele na trať. Jméno pořadatele a kontakt uveďte do mailu s přihláškou. 

www.vinarska50.cz