Spolupráce s Obecním úřadem Šanov

Autor: Luděk Jelínek <jelinekludek(at)gmail.com>, Téma: Informace, Vydáno dne: 01. 02. 2007

Na základě dlouholeté oboustranné spolupráce při tvorbě materiálu „Cykloturistický průvodce Znojemskem“ a v oblasti prezentace „Moravské vinařské stezky“, přichází Obecní úřad s iniciativou vybudovat SPORTOVNÍ A TURISTICKÉ CENTRUM ŠANOV. V této souvislosti byl osloven Cyklo klub Znojmo, jako dlouholetý pořadatel akcí a propagátor cykloturistiky v oblasti a požádán o spolupráci. V roce 2005 byl podepsán materiál „Smlouva o partnerství“ mezi Cyklo klubem a Obecním úřadem Šanov. Předmětem smlouvy byla vymezena práva a povinnosti smluvních stran a následující účast Ck Znojmo v tomto projektu:  • podíl na řízení projektu v přípravné fázi, konzultace při řešení vybavenosti projektu s důrazem na cykloturistickou veřejnost
  • poskytování nutné součinnosti při realizaci projektu, zejména zajištění veškerých nutných dokumentů (ve fázi žádosti i hodnocení projektu) a vytvoření podmínek pro vlastní realizaci. Marketingová činnost při prezentaci se záměrem oslovit cílovou skupinu.
  • jmenování potřebného počtu vhodných členů do organizačního týmu projektu

V praxi to znamená, že se budeme podílet na zreálnění podmínek pro cykloturisty v uvedeném projektu zejména při řešení vybavenosti ubytovny a cyklistické dílny.