INTERREG IIIA Česká republika - Rakousko

Autor: administrator <admin(at)server.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 31. 01. 2007


DISPOZIČNÍ FOND na rakouské hranici – navazuje na program PHARE CBC – Společný fond malých projektů

Jeden z nejvýznamnějších projektů Evropské unie, který má za cíl zkvalitnit přeshraniční spolupráci sousedních států, respektive různých spolků, nadací, sdružení a samosprávy v oblasti pořádání společných akcí na půdě kultury, sportu a dalších aktivit.
Z naší strany je přihlášena akce „Mezinárodní silniční cyklistický maraton Evropa“, který se uskuteční v sobotu 7.5.2005 na území obou států.

Druhou iniciativou, kterou zpracováváme pro rok 2006 je projekt podpory cestovního ruchu se zaměřením na cykloturistiku.