Greenways – síť regionálních informačních a poradenských míst, poskytujících vzdělávání a informace o šetrné turistice a udržitelném rozvoji

Autor: administrator <admin(at)server.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 31. 01. 2007


Cyklo Klub Kučera Znojmo se zapojuje do programu vytvoření regionálních center poskytujících informace a specifické vzdělávací programy v oblasti šetrné turistiky a udržitelného rozvoje s cílem podpořit vznik nových pracovních míst, iniciovat aktivity veřejných správy a zapojení dobrovolníků.

V praktické úrovni to znamená příprava a realizace pilotního semináře “ Průvodcovská činnost v cykloturistice, marketing a propagace služeb v šetrné turistice“ nejen pro potřeby našeho cykloklubu, ale především pro další zájemce z celé Zelené stezky.

V návaznosti na pilotní seminář bude zpracován manuál semináře pro školitele semináře v dalších regionech Greenways. Manuál bude vytvořen v elektronické podobě s grafickou a projekční prezentací a dále bude v provedení brožura – kroužková vazba a fotopříloha.